Ndërroni dyert e dritaret, izoloni kulmet dhe muret e shtëpisë ku jetoni, ndërroni ngrohësit e ujit me ngrohës efiçient dhe aplikoni të gjitha masat e mundshme për shfrytëzim efiçient të energjisë elektrike dhe rehati në shtëpi.

Gjeni
punëkryesin
e duhur

Dyer e Dritare

Izolime

Ngrohës të ujit

Pompa termike

Të tjera

Gjeni
paisjet
e duhura

Mësoni
për kriteret

Kriteret teknike të kualifikueshmërisë


Izolimi i ndërtesave (mureve, kulmit, dyshemesë): përçueshmëri termikea (lambda, λ)

 • Stiropori (Polistiren i zgjeruar- EPS): ≤0,040 W/mK
 • Stiropori (Polistiren i ekstruduar – XPS): ≤0,032 W/mK
 • Izolimi me tekstil me fije qelqi: ≤0,040 W/mK
 • Izolimi me lesh guri: ≤0,040 W/mK
 • Të tjera: ≤0,040 W/mK

Dritaret: transmetimi termik (vlera U)

 • Dritare të llojit me dy xhama: ≤1,6 W/m2K

Stufë/kaldajë me biomasë (efiçienca termike)

 • Stufa/kaldaja me biomasë përfshirë sistemin e furnizimit me lëndë djegëse dhe të kontrollit: efiçienca (e certifikuar) termike nominale ≥ 80 %
 • Klasa e efiçiencës së rezervuarit të ujit të nxehtë C

Pompa të nxehtësisë (me energjia elektrike): Të certifikuara nga COP

 • Pompë e nxehtësisë ajër-ujë ≥3,8
 • Pompë e nxehtësisë ajër-ajër (njësi e ndarë): ≥3,8
 • Ujë-ujë ≥4.0

Ngrohës termik solar të ujit: efiçienca termike, të certifikuar

 • Panele solare të llojit me tuba vakumi duke përfshirë efiçiencën termike të sistemit të kontrollit ≥75%
 • Rezervuarët e ujit të nxehtë C

Ndriçimi: efiçienca ndriçuese, të certifikuar

 • Ndriçim LED ≥ 80 lumenë/Watt

Mësoni
për këtë
fushatë

DIMRI PO VJEN është fushatë kombëtare udhëhequr nga MFK dhe MCC që synon të theksojë rëndësinë e rinovimeve dhe aplikmit të masave të eficiencës në shtëpi dhe biznese si një nga format më efektive të përballimit të krizës energjetike në Kosovë. Fushata përdorë shembuj të rinovimit dhe masave të tjera të efiçencës së energjisë të aplikuara gjithandej nëpër Kosovë si pjesë e programit SEEK - Subvencionet për Energji Eficiente në Kosovë.

Duke u mbështetur në përvojën e përfituesve të SEEK, fushata DIMRI PO VJEN përdorë mediat vendore dhe rrjetet sociale për të ndarë tregimet personale të dhjetra përfituesve të cilët tregojnë për kushtet dhe komfortin e jetesës para dhe pas aplikmit të masave të eficienës.

Përmes programit pilot SEEK, MFK dhe MCC kanë adresuar furnizimin joadekuat të energjisë elektrike në Kosovë. Përgjatë implementimit të programit, SEEK është fokusuar në uljen e konsumit të energjisë elektrike në sektorin e banimit përmes subvencioneve dhe stimujve të tjerë që inkurajuan familjet të investojnë në masa të efiçiencës së energjisë. Në përfundim të Programit SEEK, mëse 2000 shtëpi dhe banesa në Ndërtesa Shumë-Banesore janë bërë më efiçiente në energji përmes rinovimeve dhe nxitjes së përdorimit të pajisjeve efiçiente të ngrohjes.

Bashkohuni
me ne

N.P.Sh. CONIN O.P.Dibra

38349345570

D.P.T “ARTDEKOR”

38344422271

UNIVERS KIM SH.P.K.

38349774278

Loshi Company SH.P.K.

38344425888

A&E group SH.P.K.

38345689135

4.6

Kapital X SH.P.K.

38349340800

Euro – Besi SH.P.K.

38349878874

4.7

DIANNA GROUP SH.P.K.

38344520236

4.5

P-Delta SH.P.K.

38344540804

5

Ina Consulting SH.P.K.

38349332582

4.8

U – UNIQUE SH.P.K.

38344664220

4.5

ENG HA3 SH.P.K.

38349328496

4.3

Multi Solutions SH.P.K.

38349888350

Lin-Projekt SH.P.K.

38349255252

TERMOCONSING SH.P.K.

38349453436

Krapi com SH.P.K.

38344506206

Ap Project SH.P.K.

38344707187

4.5

Point Construction SH.P.K.

38349288244

Extra Glass SH.P.K.

38348300301

Osmani Holding SH.P.K.

38344613882

4.4

Arching Group SH.P.K.

38344597644

Benita Company SH.P.K.

38349140458

N.P.T. “Korabi-G”

38344359998

Compact Solutions SH.P.K.

38349878093

Elite Group SH.P.K.

38349253203

PIRAMIDA HVAC SH.P.K.

38349669155

G+A ARCHITECTS SH.P.K

38349150813

N.SH “Work Space”

38345664477

Termovision SH.P.K.

38344241003

Alko-Impex General Construction

38344879558

M2 Engineering SH.P.K.

38343849442

N.T.P. “Afri Univerzal”

38344146364

Primus Engineering

38344278686

N.SH. PIKA Studio – Liridon Gashi B.I.

38344443901

N.N.P. B-ENGINEERING

38349322406

Consortium E Contractors L.L.C & Simboli N.P.T.

38349409437

NN Andi Grup Sh.P.K & Greenline L.L.C &Baufix Sh.P.K.

38349331717

Project Line SH.P.K.

38349844331

Zone Solutions SH.P.K.

38344100782

AG Construction SH.P.K.

38349330125

N.M.I.Q.”MONTKOMERCE”SH.P.K

38349806130

Kos Construction SH.P.K

38349844874

Rrustem Sumaj- ECOTERM

38349144887

Ilir Osaj- ENG HOUSE

38349360599

Faton Z. Miftari B.I.

38349402404

Homez Letaj B.I

38349512002

Arbëri – NSH SH.P.K.

38349812754

FOX APARTMANTS SH.P.K.

38349450985

A&F Construction SH.P.K.

38346184481

Roal Coal SH.P.K.

38344139137

Termo Home SH.P.K,.

38348414525

AGE GROUP SH.P.K.

38349177555

Firm Login

Lost your password? x