Subsidies for Energy
Efficiency in Kosovo

Përmes SEEK, MFK do të investojë 20,6 milion dollarë në bërjen e mbi 3000 shtëpive më efiçiente në energji dhe do të sigurojë grante për gratë ndërmarrëse për të rritur biznesin e tyre.