Subvencije za Energetsku
Efikasnost na Kosovu

SEEK je probni program usmeren na nedostatnu opskrbu električnom energijom na Kosovu. SEEK će se fokusirati na smanjenje potrošnje električne energije u sektoru stanovanja kroz podsticaje i ostale mere podrške da se ohrabri domaćinstva da investiraju u energetsku efikasnost. Po završetku SEEK programa preko 2000 domaćinstava postaće energetski efikanijim kroz njihove obnove i kroz promovisanje korišćenja energetski efikasnih uređaja za grejanje. Takođe, SEEK je posebno usmeren na žene i investiraće u energetski efikasne mere za poslovanje u vlasništvu žena. Ako želite da doznate više o SEEK projektu, pokrenite klikom link dolje

Glavni problem, uticaj i uzrok

Snabdevanje električnom energijom nije dovoljno da se zadovolji potražnja krajnjih korisnika što utiče na ekonomiju Kosova zbog nepodudaranja potražnje i snabdevanja, čime se smanjuje ekonomski rezultat i povećava cena snabdevanja električnom energijom, uglavnom zbog povećanog izvoza u toku najviše potražnje za električnom energijom u zimskoj sezoni.

Glavni uzrok problema koji je utvrđen jeste preterani intenzitet električne energije u stambenom sektoru na Kosovu zbog rada neefikasnih električnih grejnih sprava u kućama koje imaju loš termalni učinak. U međuvremenu, potražnja za električnom energijom raste poslednjih godina na Kosovu, sa prosečnim povećanjem od 2,7 % godišnje. Domaćinstva su glavni potrošači električne energije, čineći 55 % ukupne potrošnje električne energije. Industrijski i komercijalni potrošači (od kojih su mnogi javni objekti) čine oko 24 %, odnosno 20 % potrošnje. Zarada 25 % mikro firmi i 4 % velikih firmi ulaže se u alternativnu proizvodnju energije (dizel generatori, gorivo i održavanje) da bi se rešio problem nepouzdanog snabdevanja električnom energijom. Domaćinstva nisu izvršila veća ulaganja u smanjenje svojih troškova za energiju. Još uvek postoji veliki broj kuća na Kosovu koje nemaju energetski efikasan pristup i izgrađene su bez izolacije svoje vanjske omotnice. Porodice sa niskim i srednjim prihodom u proseku troše 13 % svojih prihoda, a otprilike 14 % najsiromašnijih domaćinstava troši preko 30 % svojih prihoda na energiju.

Pored toga, postoji malo svesti o prednostima i životnom ciklusu uštede troškova od ulaganja u mere energetske efikasnosti, zajedno sa nepostojanjem pristupa kapitalu i sposobnosti da se unapred plate takva ulaganja, dok u slučaju onih koji bi možda želeli da ulože, pronalazak energetskog revizora i plaćanje revizije koja će utvrditi potrebne mere predstavlja dodatnu prepreku za domaćinstva u smislu delotvornog povećanja energetske efikasnosti. Štaviše, preduzeća navode da domaćinstva obično izaberu najjeftiniju opciju koja je na raspolaganju u izgradnji, umesto opcija koje u dugoročnom smislu mogu da im uštede novac. Da bi izbeglo znatno povećanje restrikcija struje, Kosovo će morati ili da koristi znatno manje struje ili da obezbedi pristup novim izvorima snabdevanja električnom energijom, bilo na domaćem planu bilo preko uvoza.

Rešenje i očekivani ishodi

U sklopu MFK-ovog Projekta pouzdanog energetskog prizora (RELP), SEEK će raditi na unapređenju stambene energetske efikasnosti kroz unapređenje termo izolacije stambenih objekata, unapređenje energetski efikasne opreme, promenu ponašanja radi veće uštede energije i veće korišćene efikasnijih izvora grejanja.

Preko SEEK-ovih paketa mera možemo da očekujemo povećanu svest o prednostima energetske efikasnosti kod domaćinstava, veća ulaganja u mere energetske efikasnosti, a ostvarena ušteda će se koristiti za pomoć ili privredne delatnosti.

 

U slučaju proširenja, troškovi za snabdevanje
električnom energijom će opasti zbog manje potražnje i pritiska na
infrastrukturu za prenos i distribuciju struje, čime će se ostvariti pouzdanije snabdevanje električnom energijom, a manje restrikcije će dovesti do smanjenja uvoza skupocene struje, čime će potrošači plaćati niže tarife za struju. Preko svojih paketa mera za adaptaciju domaćinstava radi efikasnosti (ADE) i adaptaciju stambenih objekata radi efikasnosti (ASE), SEEK će dati finansijski podsticaj stambenom sektoru da bi se omogućilo ulaganje u mere energetske efikasnosti – posebno za domaćinstva sa niskim prihodom ili ugrožena domaćinstva, sa stepenom podsticaja ili rabatom u zavisnosti od visine prihoda – i izgradnju kapaciteta da bi potencijalni pružaoci energetskih usluga mogli da osmisle projekte energetske efikasnosti i posebno da bi se unapredile veštine energetske revizije.

 

 

Glavni tehnički fokus mera SEEK-a jesu mere energetske efikasnosti koje će smanjiti potrošnju struje za grejanje i promovisati upotrebu energetski efikasnih grejnih sprava, kao i podsticaji usmereni na povećanje angažmana žena u poslovnim prilikama u energetskom sektoru i ulaganja u efikasnost preko njegovog paketa mera za tehničku pomoć ženama preduzetnicima u oblasti energetike (ŽPE).

Subsidies for Energy Efficiency in Kosovo (SEEK)
Powered by MFK and MCC Implemented by GFA and HPC