Subvencije za Energetsku
Efikasnost na Kosovu

 

Kroz svoje pakete mera SEEK će obezbediti podsticaje vlasnicima i vlasnicama domaćinstava koji su zainteresovani za investiranje u mere energetske efikasnosti u svom domu. Oko 2600 kuća biće obnovljeno da značajno smanje njihovo korišćenje energije, odnosno da postanu energetski efikasnije. Doznajte više šta SEEK može podsticati i koji su za to uslovi kroz aktiviranje klikom linka ispod

Fokus Adaptacije domaćinstva radi efikasnosti (ADE) je da se obezbede subvencije da bi domaćinstva na Kosovu mogla da ulažu u adaptaciju koja će dovesti do smanjenja potrošnje energije i podržati promenu ponašanja u pravcu energetske efikasnosti.

Jedan od glavnih ciljeva ADE je da se isprobaju i ocene najisplativiji pristupi za davanje podsticaja različitim grupama korisnika te da se primene najbolji pristupi za promenu ponašanja, a koji se mogu proširiti i van ograničenog programa.

 

Učešće u paketu mera za ADE biće moguće za individualne stambene objekte (uključujući individualne kuće i individualne stanove) širom Kosova, a nivo podsticaja biće određivan skupom kriterijuma koji su u vezi sa ekološkim, socijalnim, ekonomskim i tehničkim ciljevima RELP-a.

Adaptacija u smislu energetske efikasnosti koja je kvalifikovana za paket mera za ADE dobiće prioritet u zavisnosti od energetske revizije i budžetskih ograničenja, ali se očekuje da će pre svega da obuhvati sledeće:

 

  • Unapređenje termo izolacije u zidovima i na krovu;
  • Energetski efikasni prozori i/ili spoljašnja vrata (deflektori vetra
    po potrebi);
  • Izolacija elemenata omotnice od vremenskih prilika;
  • Energetski efikasni bojleri (uključujući bojlere na solarnoj energiji po potrebi);
  • Energetski efikasni šporeti i peći na biomasu;
  • Energetski efikasne sijalice.

Subsidies for Energy Efficiency in Kosovo (SEEK)
Powered by MFK and MCC Implemented by GFA and HPC