Gratë në Energji

Programi i Punës Praktike synon fuqizimin dhe përfshirjen e gruas në sektorin e energjisë duke ofruar përvojë pune përmes praktikës së paguar në institucionet kryesore të sektorit dhe firmave private.

Firm Login

Lost your password? x