Gratë në Energji

QËLLIMET DHE KOMPONENTET

Fondacioni i Mileniumit të Kosovës (MFK), i mbështetur nga Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC) ka shprehur qëllim për të zgjeruar potencialin e grave në zhvillimin e Kosovës, në një komunitet të gjallë dhe shumplanësh të biznesit.

Kërkesat e grave ndërmarrëse, të cilat dëshirojnë të rrisin biznesin e tyre përmes përdorimit efikas të energjisë, janë të ndryshme. Programi Gratë Ndërmarrëse në Energji e njeh këtë llojllojshmëri. Gratë ndërmarrëse mund të përfitojnë nga një prej tre komponentëve të WEE, në varësi të madhësisë, fazës së zhvillimit dhe nevojës për investime në bizneset e tyre.

 

THIRRJA PËR WEE-KOMPONENTIN E MENÇUR DHE TE AVANCUAR ËSHTË MBYLLUR. THIRRJA PËR KOMPONENTËN E THJESHTË ËSHTË E HAPUR TANI.

 

Për të mësuar më shumë rreth procesit të aplikimit dhe afateve për aplikim, klikoni KOMPONENTI SMART, ose për të mësuar më shumë rreth komponenteve tjera, klikoni KOMPONENTI ADVANCED ose KOMPONENTI SIMPLE.

Nëse nuk jeni të sigurta se cili komponent i përshtatet nevojave tuaja, ju lutemi klikoni në ‘NUK JAM E SIGURT’ për udhëzime.

Firm Login

Lost your password? x