Gratë në Energji

WEE SIMPLE

Ky komponent është dizajnuar për gratë ndërmarrëse individuale dhe për bizneset në pronësi të grave me më pak se 5 punonjës, për t’i ndihmuar ato të ndërtojnë një biznes që do ta përshpejtojë pavarësinë financiare.

 

Ky komponent do të jetë në dispozicion shumë shpejt.

Firm Login

Lost your password? x