Gratë në Energji

Gratë Ndërmarrëse në Energji ka për qëllim të ndihmojë gratë në Kosovë që ta rrisin biznesin e tyre duke përdorur energjinë në mënyrë më efiçiente si dhe duke avancuar teknologjitë që ato përdorin në bizneset e tyre.

Firm Login

Lost your password? x