Gratë në Energji

Njëmbëdhjetё pozitat e para pёr punё praktike do tё çojnё nё qindra tё tjera, pёrgjatё muajve nё vijim.

Qёllimi jonё ёshtё tё ngrisim kapacitetet e grave pёr punёsim nё sektorin e energjisё, duke iu mundёsuar atyre pёrvojё profesionale, pёrmes punёs praktike me pagesё.

Kjo ёshtё pёrgjigjja jonё ndaj sfidave qё COVID-19 po paraqet nё tregun e punёs.

Firm Login

Lost your password? x