Žene u Energetici

JEDNOSTAVNA KOMPONENTA

Milenijumska fondacija Kosovo (MFK) pokrenula je završnu komponentu Programa za žene energetske preduzetnice (WEE), šemu bespovratnih sredstava za Pilot JEDNOSTAVNU grupu koja nudi grantove za mikro preduzeća i novoosnovana preduzeća u vlasništvu žena u odabranim opštinama širom Kosova. Ovi grantovi su dizajnirani da pomognu ženama preduzetnicama na Kosovu da unaprede svoje poslovanje efikasnijom upotrebom energije.

Pilot šema grantova za JEDNOSTAVNU grupu će se u početku primenjivati u sledećim opštinama: Uroševac, Kosovo Polje, Đakovica, Gnjilane, Gračanica, Severna Mitrovica, Podujevo, Priština i Prizren.

Ova komponenta osmišljena je za nova preduzeća sa sjajnim idejama, s veoma ograničenim fondovima ili s manjim socijalnim prednostima, a sa investicijskim potrebama do €3,000, uključivši 15% vlastitog učešća.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Mikro-preduzeća u ženskom vlasništvu i novoosnovana preduzeća koja žela da unaprede svoje poslovanje sa energetski efikasnim tehnologijama i/ili sa merama za uštedu energije:

 • Sa barem 51% u ženskom vlasništvu
 • Sa manje od 5 zaposlenih
 • Novoosnovano preduzeće u ženskom vlasništvu ili individualne preduzetnice
 • Locirano u jednoj od opština uključenim u Pozivu za prijave
 • Novoosnovana preduzeća koja rade, ali još nisu registrovana potiču se na prijavu. Takva preduzeća, kojima se dodele bespovratna sredstva, moraće da završe svoju registraciju kao deo uslova za bespovratna sredstva i pre verifikacije projekta, ili će sredstva morati da budu vraćena u MFK.
 • Kojima su potrebna investicijska bespovratna sredstva od ne više od €3.000 (uključivši 15% vlastitog učešća)
 • Koja žele da unaprede svoje poslovanje sa energetski efikasnijim tehnologijama i/ili sa merama energetskih ušteda.

KAKO SE PRIJAVITI

 • Preuzmite obrazac za prijavu sa veb stranice MFK-a:
  https://millenniumkosovo.org/we_grants/simple/
 • Ili sa Help veb stranice: www.help-kosovo.org
 • Ili nabavite štampani primerak od opština učesnica
 • Kada kompletirate sve dokumente, pošaljite ih na:
  Elektronskom poštom na: apply@help-kosovo.org
  Poštom na adresu: Help Kosovo, Poštanski fah 23, 10 000, Priština
  Viber i / ili WhatsApp na: +383 44 163 100
  Preko opštinskih zvaničnika: Direkcija za ekonomski razvoj i Direkcije za zajednice

 

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za prijave za Pilot Grupu JEDNOSTAVNIH grantova otvorene su do 4. juna 2021. u 22:00 sata. 

 

INFO-SESIJE

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Firm Login

Lost your password? x