Žene u Energetici

NAPREDNA KOMPONENTA WEE

Milenijumska fondacija Kosovo je zatvorila poziv za ŽPE – NAPREDNU komponentu. Ova komponenta se sastojala od finansijskih grantova do  €10,000 za investicije u male mašine, opremu, i tehnologije obnovljive energije.

Da bismo pomogli ženama preduzetnicama da pouzdano odaberu opremu i tehnologije, izradili smo listu opreme i mera energetske efikasnosti iz koje možete birati. Ako željena oprema nije navedena na listi, naš tim stručnjaka će pružiti savete podnosiocima zahteva.

 

KO JE MOGAO DA SE PRIJAVI

Kompanije u vlasništvu žena (najmanje 51% žena) i pojedinačne preduzetnice, koje:

  • su registrovale njihovo poslovanje 30. decembra 2019 ili pre
  • žele da unaprede svoje poslovanje pomoću energetski efikasnijih tehnologija i / ili mera za uštedu energije
  • zahtevaju investicionu pomoć u iznosu od najviše 10.000 €

 

ZADNJI ROK ZA PRIJAVU

Krajnji rok za podnošenje prijave je bio 31 januar 2021. godine u 18:00 časova.

 

OVDE MOZETE NACI SVE DOKUMENTE

POZIVNICA

OBRAZAC ZA PRIJAVU

INDIKATIVNA LISTA TEHNOLOGIJA

Firm Login

Lost your password? x