Žene u Energetici

Ako niste sigurni koja komponenta najbolje odgovara vašoj kompaniji, evo kratkog pregleda za smernice
 

Žene preduzetnice koje pružaju energetske usluge na Kosovu

Vi ste preduzetnica aktivna u oblasti energetskih usluga (npr. revizija, dizajn sistema, itd.) i potrebna vam je oprema za procenu energetskih karakteristika zgrada, mašina, itd., možete se prijaviti za bilo koju od tri komponente. SMART (PAMETNA) Ako je potrebna investicija veća od 10.000 €, ako poslujete 2 godine ili više i ako imate 5 ili više zaposlenih.

ADVANCED (NAPREDNA) ako poslujete 2 ili više godina i potrebne su vam investicije do 10.000 €.

SIMPLE (JEDNOSTAVNA) ako poslujete manje od 2 godine ili tek počinjete i imate manje od 5 zaposlenih.

 

Žene preduzetnice koje nude bilo kakav proizvod ili uslugu na Kosovu (zabeleženi izuzeci )

Trenutni status vaše kompanije WEE Komponenta koja najbolje odgovara
Vaša kompanija je osnovana pre manje od 2 godine? SIMPLE

 

Upravo ste započeli posao (tj. Novoosnovana kompanija, bilo kao individualna preduzetnica ili kao kompanija sa manje od 5 zaposlenih)? SIMPLE

Ako ste početnička kompanija i vaše preduzeće još uvek nije registrovano, imajte na umu da preduzeće mora biti da se registruje do predaje prijave. Takođe, trebali biste biti u mogućnosti da pokažete iskustvo u odabranoj oblasti poslovne aktivnosti.

Vaše preduzeće je osnovano pre najmanje 2 godine (što se potvrđuje dokumentom o registraciji preduzeća)? ADVANCED ili SMART

 

Imate 5 ili više zaposlenih? ADVANCED ili SMART

Napomena: da biste se prijavili za SMART, morate imati 5 ili više zaposlenih. Ako imate manje zaposlenih ili ako ste imali samo 5 ili više zaposlenih manje od šest meseci, odaberite ADVANCED.

Vaša kompanija je osnovana pre najmanje 2 godine i imate manje od 5 zaposlenih ADVANCED
Vaša kompanija je osnovana pre najmanje 2 godine, imate najmanje 5 zaposlenih i potrebno je da uložite više od 10.000 € za poboljšanje energetske efikasnosti vaše zgrade ili u nadogradnju opreme koja troši energiju koja se koristi u vašem radu ili želite da investirate u rešenja za obnovljivu energiju? SMART

Imajte na umu da vaša istorija prodaje, vaše prognoze prodaje i prošli finansijski rezultati moraju potkrepljivati činjenicu da vaša kompanija može da podrži investiciju veću od 10.000 EUR.

Vaša kompanija je osnovana pre najmanje 2 godine, imate između 0 i 249 zaposlenih i treba da uložite manje od 10.000 € da biste poboljšali energetsku efikasnost vaše zgrade ili u nadogradnju opreme koja troši energiju koja se koristi u vašem radu ili želite uložite u rešenja za obnovljive izvore energije? ADVANCED

Imajte na umu da vaša istorija prodaje, vaše prognoze prodaje i prošli finansijski rezultati moraju potkrepljivati činjenicu da vaša kompanija može da podrži investiciju do 10.000 EUR.

Vi ste individualna preduzetnica koja je aktivna (registrovana kao individualna preduzetnica) najmanje dve godine i treba da uložite manje od 10.000 € u poboljšanje energetske efikasnosti vaše zgrade ili u nadogradnju opreme koja troši energiju koja se koristi u vašem radu ili želite da investirate u rešenje za obnovljive izvore energije? ADVANCED

Imajte na umu da vaša istorija prodaje, vaše prognoze prodaje i prošli finansijski rezultati moraju potkrepljivati činjenicu da vaša kompanija može da podrži investiciju do 10.000 EUR.

Registrovana ste individualna preduzetnica? ADVANCED, ako ste registrovali preduzeće pre najmanje 2 godine.

SIMPLE, ako ste registrovali preduzeće pre manje od 2 godine ili ako planirate da registrujete preduzeće pre podnošenja prijave za grant.

Šta se može pokriti investicijama koje podržava grant? Proverite listu:

 

https://millenniumkosovo.org/wp-content/uploads/2020/10/WEE-Indicative-List-of-Technologies-EN.pdf

 

Bilo koja oprema koja troši energiju (od šivaćih mašina do velike proizvodne opreme)

 

Mere energetske efikasnosti koje smanjuju potrošnju energije vaše zgrade, npr. izolacija, osvetljenje HVAC, itd.

 

Oprema za obnovljivu energiju (npr. solarni PV, solarni bojleri itd.)

 

Da li grant može pokriti ulaganje u opremu koja ne troši energiju, u obrtna sredstva itd.? Nažalost ne
Da li preduzeće ili kompanija moraju biti registrovani na Kosovu? Da
Izuzeća:

 

Sledeća preduzeća su isključena iz grantova šeme podrške za WEE:

 

1.  Poslovi i/ili planirani investicioni projekat ne uključuje bilo koju aktivnost koja je u sukobu sa:

•    KMI principima troškova – https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance- 
cost-principles-for-government-affiliates-2

•    Ograničenjima početnog sporazuma za korišćenje programskih sredstava, navedena u 
 ugovora o programu (2.4 Početnog sporazuma)

i.       za pomoć ili obuku vojske, policije, milicije, nacionalne 
 garde ili druge kvazi vojne organizacije ili jedinice;

ii.     za bilo koju aktivnost koja će verovatno prouzrokovati značajan gubitak poslova u Sjedinjenim 
 Državam ili znatno izmeštanje proizvodnje Sjedinjenih Država;

iii.    za preduzimanje, finansiranje ili na bilo koji drugi način podržavanje bilo koje aktivnosti koja bi mogla da izazove značajnu opasnost po životnu sredinu, zdravlje ili bezbednost, kako je to dalje navedeno u  “KMI smernicama za zaštitu životne sredine” postavljene na www.mcc.gov ( “KMI Elektronska stranica”) ili ih KMI na drugi način stavlja na raspolaganje Vladi  (“KMI smernice za zaštitu životne sredine”) (u meri koja je primenljiva na početni program i kao što se to može s vremena na vreme dodatno navesti od strane KMI); ili

iv.    za plaćanje izvođenja abortusa kao metode za planiranje porodice ili motivisanje ili prisiljavanje bilo koje osobu da izvrši abortus, za plaćanje za vršenje nehotične sterilizacije kao metodu za planiranje porodice ili da se prisili ili pruži bilo kakav finansijski podsticaj bilo kojoj osobi da se podvrgne sterilizaciji ili da se plati bilo koje biomedicinsko istraživanje koje se u celosti ili delimično odnosi na metode ili izvođenje abortusa ili nehotične sterilizacije kao metode za planiranje porodice.

 

 

Firm Login

Lost your password? x