Žene u Energetici

CILJEVI I KOMPONENTE

Milenijum fondacija Kosovo (MFK) podržana od strane Millenium Challenge kompanije (MCC) ima jasno definisane ciljeve da uključi potencijale žena preduzetnica u razvoju u dinamičnu i širu poslovnu zajednicu na Kosovu.

Zahtevi žena preduzetnica, koje žele da povećaju svoje poslovanje kroz energetsku efikasnost, su diversifikovani.

Program Žene preduzetnice u energetici prepoznaje različite zahteve. Žene preduzetnice mogu da iskoriste prednosti jedne od tri komponente WEE, u zavisnosti od veličine, stepena razvoja i potrebnog iznosa investicija u poslovanje.

 

POZIV ZA PRIJAVE ZA ŽPE „PAMETNE“ I „NAPREDNE“ KOMPONENTE JE SADA ZATVOREN. POZIV ZA „JEDNOSTAVNU“ PRIJAVU ĆE SE OTVORITI USKORO. 

 

Da biste saznali više o procesu prijave i rokovima prijave, kliknite na jednu od komponenti, odnosno PAMETNA KOMPONENTA, NAPREDNA KOMPONENTA ili JEDNOSTAVNA KOMPONENTA. Ukoliko niste sigurne koja komponenta odgovara vašim potrebama, kliknite na ‘NISAM SIGURNA’ da dobijete uputstva.

Firm Login

Lost your password? x