Žene u Energetici

Milenijumska fondacija Kosova sa zadovoljstvom objavljuje mogućnost plaćenog stažiranja u energetskom sektoru, namenjenu ženama koje se pridružuju ovom sektoru na Kosovu.

Šta je program WE/Žene u energetici?

Program Žene u energetici ima za cilj da poveća svest žena o mogućnostima u energetskom sektoru, pruži obuku na radnom mestu i druge relevantne vidove osposobljavanja, u cilju povećanja broja tehnički kvalifikovanih žena, spremnih da rade na poslovima vezanim za energiju i izgradi veze između poslodavaca u energetskom sektoru i kvalifikovanih kandidatkinja. 

Zašto program WE/Žene u energetici?

Uspostavili smo ovaj program stažiranja sa namerom da odgovorimo na dva cilja:

 (1) premošćavanje jaza između potreba za radnom snagom u energetskom sektoru i nedostatka tehničkih veština u energetskoj industriji na Kosovu;

(2) povećanje stope učešća žena u radnoj snazi u ovom sektoru.

Ko može da se prijavi? 

Prijaviti se mogu sve devojke koje se bave STEM-om (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika) kao i drugim disciplinama od važnosti po energetski sektor, kao što su upravljanje projektima, marketing i finansije, ekonomija, pravo, informaciona tehnologija i druge oblasti. 

Ovaj program pruža mogućnosti stažiranja za oko 200 kosovskih devojaka koje su:

  • trenutno na master studijama, 
  • apsolventkinje bačelor programa studija, i 
  • diplomirale u poslednje tri godine, ali su i dalje nezaposlene.

Kakva je priroda ovog stažiranja?

Ovo je plaćeno stažiranje, a isplatu obezbeđuje MFK. Namera je da stažiranje traje do šest meseci.

Gde će biti smeštene potencijalne stažistkinje?

Partnerske institucije uključuju nacionalne i opštinske organe vlasti koji izrađuju i / ili sprovode relevantne zakone i propise; ključne aktere u energetskom sektoru, uključujući proizvođače električne energije, distributere i prenosne kompanije; finansijski subjekti koji finansiraju energetske projekte ili preduzeća; partneri / akcionari u projektima MFK-a; i kompanije iz privatnog sektora koje prodaju energetske usluge ili rade duž lanca snabdevanja energetske efikasnosti (npr. efikasan dizajn i izgradnja zgrada, prodaja energetski efikasnih materijala itd.).

Ko podržava program WE/Žene u energetici?

WE je aktivnost koju planira i sprovodi Milenijumska fondacija Kosova (MFK). Program je sastavni deo Sporazuma koji je potpisan između Kosova i SAD, a koji podržava Korporacija za milenijumske izazove.

 

Firm Login

Lost your password? x