Žene u Energetici

POZIV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI ZA STAŽIRANJE U ENERGETSKOM SEKTORU NA KOSOVU

 

Milenijumska fondacija Kosova (MFK) je na pragu započinjanja programa pod nazivom: Plaćeno stažiranje žena u sklopu projekta „Žene u energetici”. Svrha ovog programa je da podrži zapošljavanje oko 200 žena u energetskom sektoru, izgradnjom njihovih potrebnih stručnih kapaciteta, pružajući im mogućnost plaćenog stažiranja u javnim institucijama, privatnim subjektima, nevladinim organizacijama i međunarodnim organizacijama koje su deo energetskog sektora na Kosovu. 

 

Za stažiranje se mogu prijaviti sve one devojke koje su: (1) studentkinje na master studijama, (2) apsolventkinje na bačelor studijama, i (3) koje su diplomirale u poslednje tri godine, ali su još uvek nezaposlene. Rad će trajati najviše šest meseci, a zaposlene će biti u prilici i da steknu radno iskustvo u kosovskom energetskom sektoru, tako što će raditi sa svojim mentorima, a njihov rad će ocenjivati stručnjaci u toj oblasti. 

Studijski programi prihvatljivi za ovaj program stažiranja slede:

  • STEM (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika)
  • Upravljanje projektima, 
  • Marketing i finansije, 
  • Ekonomija, 
  • Prava
  • Informaciona tehnologija, i
  • Druge discipline u energetskom sektoru.

 

Ako ste zainteresovani da postanete deo ovog programa, popunite ovaj obrazac: Obrazac za kontakt sa potencijalnim stažistkinjama 

 

Ovaj obrazac ne predstavlja prijavu za stažiranje. Svrha ovog obrasca je pribavljanje kontakt podataka zainteresovanih za prijavljivanje za naš program stručnog stažiranja. Obavestićemo vas putem kontakt podataka koje ste nam dostavili, čim postupci za prijavljivanje budu spremni.

Firm Login

Lost your password? x