Video Gallery

MCC CEO Alice Albright visits MFK

MCC CEO Alice Albright Visits Ulpiana Towers

Prishtina HeatSave / Installation Phase

1≠1 by QIKA launched / Judicial DigData Challenge

Prishtina HeatSave / Installation Process in Two Steps

Crossing the Threshold for Equal Opportunities – Launch of GSI Report

GROW (Green Recovery and Opportunity Window)

DIGDATA CHALLENGE DOCUMENTARY

WE over the Years

Women x Energy Documentary

Women X Energy Closing Event

Women in Energy on IWD2022

DIGDATA CHALLENGE / JUDICIAL DIGDATA GRANTEES

ERA DIMËN / Air Quality Activities Closure Event

Apartment Building Efficiency Retrofits (AER) / PRISHTINA

3rd Call for Subsidies for Energy Efficiency in Kosovo

A visit to KEK to meet Women in Energy Interns

ERA DIMËN / AIR QUALITY DOCUMENTARY

DIGDATA GRANTEE WORKSHOP

DigData Challenge on Energy / Women in Data Kosovo & Innovation Center Kosovo

DigData Challenge on Energy / Institute for a Free Market Economy & Komtel

DigData Challenge on Energy / LOOP SMC & PR SOLUTIONS

DigData Challenge on Energy / Space Syntaks

DigData Challenge on Energy / ProCon Group LLC & PIPOS

Judicial DigData Challenge

Stories of WEE Beneficiaries

Ajër i pastër për shëndet më të sigurt

Women in Energy while at DMACC

Message from the President of Kosovo / WE Graduation Ceremony

Message from MFK CEO / WE Graduation Ceremony

Message from MCC Country Director / WE Graduation Ceremony

Message from MCC Acting CEO / WE Graduation Ceremony

Përmbledhje e vitit 2019 të MFK

Përmbledhje nga kampi i parë STEAM për vajzat në Kosovë

Storjet nga Fituesit e Sfidës së Parë DigData

Programi i Bursave për Gratë në Energji nga Fondacioni i Mileniumit të Kosovës

Pranvera Dobruna flet për Programin e Bursave për Gratë në Energji nga MFK

Fllanza Hoxha flet për Programin e Bursave për Gratë në Energji nga MFK

Saranda Bytyqi flet për Programin e Bursave për Gratë në Energji nga MFK

Arijeta Qerimi flet për Programin e Bursave për Gratë në Energji nga MFK

Fjalimi hapës nga Senatori Joni Ernst në Ngjarjen e Lansimit të ‘Gratë në Energji’

#DigDataKosovo/Punëtori për të Dhënat e Hapura – ICK/Shtator 2018/Transmetim i drejtpërdrejtë

#DigDataKosovo / CEREMONIA E SHPËRBLIMIT / Tetor 2018 / Transmetim i drejtpërdrejtë

Fondacioni i Mijëvjeçarit Kosovë (MFK) / Ngjarja Filluese / Nëntor 2017

#DigDataKosovo / Punëtori për Aplikantët / Shtator 2018

#DigDataKosovo / CEREMONIA E SHPËRBLIMIT / Tetor 2018

Trailer of the Women in Energy Documentary

Air Quality Icons

Subsidies for Energy Efficiency in Kosovo – SEEK

Women in Energy / Internship Program

District Heating Metering Activity / Prishtina HeatSave

MFK’s 2019 at a glance

Recap of the first STEAM Camp for girls in Kosovo

Stories from the Winners of the First Dig Data Challenge

Women in Energy Scholarship Program by Millennium Foundation Kosovo

Pranvera Dobruna on Women in Energy Scholarships Program by MFK

Fllanza Hoxha on Women in Energy Scholarships Program by MFK

Saranda Bytyqi on Women in Energy Scholarships Program by MFK

Arijeta Qerimi on Women in Energy Scholarships Program by MFK

Senator Joni Ernst, Welcoming Remarks at WE Launching Event

#DigDataKosovo / Open Data Workshop ICK / September 2018 / Livestream

#DigDataKosovo / AWARD CEREMONY / October 2018 / Livestream

Millennium Foundation Kosovo (MFK) / Launching Event / November 2017

#DigDataKosovo / Applicant Workshop / September 2018

#DigDataKosovo / AWARD CEREMONY / October 2018

Firm Login

Lost your password? x