Team

Agron Kelmendi

Environmental Data Manager

Anila Statovci Demaj

Drejtoreshë e Administratës dhe Financave

Anila Statovci Demaj

Director of Administration and Finance

Arta Krasniqi

Legal Consultant

Arta Krasniqi

Këshilltare Ligjore

Arton Çitaku

Menaxher i Prokurimit

Arton Çitaku

Procurement Manager

Burim Hashani

Drejtor i Programit të Energjisë

Burim Hashani

Energy Director

Caitlin Reichart

MCC Deputy Resident Threshold Director for Kosovo

Drita Desku

Energy Specialist

Drita Desku

Specialiste e Energjisë

Erza Xhelili

Monitoring and Evaluation Analyst

Erza Xhelili

Analiste e Monitorimit dhe Vlerësimit

Genta Agaj

Monitoring and Evaluation Specialist

Gentiana Mahmuti

Specialiste e Qeverisjes dhe të Dhënave

Gentiana Mahmuti

Judicial and Open Data Manager

Gresa Statovci

Coordinator for WE Internship and Scholarship Program

Gresa Statovci

Koordinatore e Programit për Punë Praktike dhe Bursa

Kastriot Orana

Sekretar Ekzekutiv

Kastriot Orana

Executive Secretary

KËNGË HAZIRI

Communications Intern - WE Internship Program

Letafete Latifi

Environmental and Social Performance Consultant

Merolind Osmanaj

Këshilltar i Prokurimit

Merolind Osmanaj

Procurement Consultant

Nexhmedin Ramadani

Shofer i Zyrës

Nexhmedin Ramadani

Office Driver

NORA BAJRAMI

Energy Intern - WE Internship Program

Nora Cimili

Energy Efficiency Specialist

Nora Cimili

Specialiste e Efiçiencës së Energjisë

Petrit Selimi

Kryeshef Ekzekutiv i MFK-së

Rina Abazi

Këshilltare për Media

Rina Abazi

Media Consultant

Rina Meta

Specialiste e Kontaktimit dhe Komunikimit

Rina Meta

Outreach and Communication Specialist

Rozafa Ramadani Mavriqi

Specialiste e Zhvillimit të Sektorit Privat

Rozafa Ramadani Mavriqi

Private Sector Development Specialist

Sarah Olmstead

Drejtoreshë e MCC-së për Kosovë

Sofie Berisha

Front Desk Officer

Sokol Daka

Këshilltar për TI

Sokol Daka

IT Consultant

Tahir Bungu

Finance and Office Manager

Tahir Bungu

Menaxher i Zyrës

VENESA HUMOLLI

Monitoring & Evaluation Intern - WE Internship Program

Violeta Krasniqi Rexha

Specialiste e Përfshirjes Gjinore dhe Përfshirjes Sociale

Violeta Krasniqi Rexha

Gender and Social Inclusion Specialist

Firm Login

Lost your password? x