Interactive Map of MFK

Navigate by selecting the municipality or the program to understand the impact of our projects, throughout Kosovo.

Prishtinë Leposaviq Podujevë Mitrovicë Zveçan Zubin Potok Istog Skënderaj Vushtrri Kamenicë Novobër Gjilan Obiliq Fushë Kosovë Gllogoc Klinë Pejë Deçan Gjakovë Rahovec Malishevë Lipjan Shtime Suharekë Ferizaj Viti Kaçanik Shtërpcë Prizren Dragash

Firm Login

Lost your password? x