Anila Statovci Demaj

FOLLOW

Drejtoreshë e Administratës dhe Financave

Drejtoreshë e Administratës dhe Financave

Anila është Drejtoresha jonë e Administratës dhe Financave. Ajo ka përvojë të mëhershme të punës në OSBE, duke filluar në vitin 1996 në Vjenë dhe më vonë në misionin në Prishtinë, ku shërbeu në Zyrën e Mbikëqyrjes së Brendshme si Auditore e Brendshme.

Në vitin 2014, Anila vendosi të angazhohet në jetën politike, duke shërbyer si Zëvendës Ministre e Arsimit dhe së fundmi si Zëvendës Ministre e Integrimit Evropian.

Duke qenë e dhënë pas letërsisë shqipe, Anila tani po lexon romanin më të fundit të Ismail Kadaresë me emrin “Kur sunduesit grinden”.

Firm Login

Lost your password? x