Arta Krasniqi

FOLLOW

Këshilltare Ligjore

Këshilltare Ligjore

Arta Krasniqi është Këshilltarja jonë Ligjore dhe Sekretare në Bordin e Drejtorëve në MFK.

Znj. Krasniqi është avokate e lartë me më shumë se 12 vjet përvojë pune në sektorin publik dhe organizata ndërkombëtare të profilit të lartë si dhe projekte të financuara nga donatorë siç janë USAID, OSBE, misionet e BE-së dhe OKB-së në Kosovë, AKP-ja dhe Fondi Kosovar për Garanci Kreditore.

Fusha e saj e ekspertizës është në të drejtën komerciale, të drejtën bankare dhe financiare, qeverisjen korporative, mbrojtjen e të dhënave dhe të drejtat e pronësisë.

Znj. Krasniqi është avokate e suksesshme dhe ajo mban titullin Master në të Drejtën Financiare.

Thënia e saj e preferuar është: “Besoni se mundeni dhe gjysma e rrugës tashmë është kaluar” Th. Roosevelt.

Firm Login

Lost your password? x