Erza Xhelili

FOLLOW

Analiste e Monitorimit dhe Vlerësimit

Erza Xhelili është Analiste e Monitorimit dhe Vlerësimit e specializuar në Ekonomi të Aplikuar nga “Eastern Michigan University” në Shtetet e Bashkuara. EMU i siguroi asaj ekspertizë në testimin e hipotezave dhe krijimin e modelit për analizën e çështjeve komplekse të politikave. Përveç se është ekonomiste e pasionuar me orientim empirik, Erza beson fortë në fuqinë e të menduarit pozitivisht dhe të qenit mirënjohës. Asaj gjithashtu i pëlqen të kalojë kohën duke shikuar Netflix dhe është e dhënë pas kuzhinës indiane.

Firm Login

Lost your password? x