Gresa Statovci

FOLLOW

Koordinatore e Programit për Punë Praktike dhe Bursa

Koordinatore e Programit për Punë Praktike dhe Bursa

Gresa Statovci, anëtarja më e re në moshë e ekipit tonë, është koordinatorja jonë për Programin për Bursa dhe Punë Praktike për Gratë në Sektorin e Energjisë në Kosovë.

Ajo është ithtare e edukimit – Master në Politikat e Edukimit në Universitetin e Uashingtonit, Seattle – dhe ka punuar si Këshilltare e Edukimit që merret me reformat më të reja të arsimit në Kosovë.

Ajo ka përvojë profesionale në sektorin qeveritar, sektorin e OJQ-ve dhe akademisë.

Duke qenë e dhënë pas promovimit të argumenteve që e përqafojnë feminizmin, ajo po rilexon librin “Communion” nga teoricieni feminist, Bell Hooks, dhe ia sugjeron këtë libër të gjithë atyre që duan t’i kuptojnë pabarazitë sociale dhe ato gjinore të përshkruara në terma më të thjeshtë.

Firm Login

Lost your password? x