Rina Meta

FOLLOW

Specialiste e Kontaktimit dhe Komunikimit

RINA META është Specialiste për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun

e cila e ndihmon ekipin e MFK-së për të komunikuar me publikun. Më parë ajo ka shërbyer si Specialiste e Komunikimit me Zyrën e Sfidave të Mijëvjeçarit për Kosovën në Qeverinë e Kosovës, ku udhëhoqi publikimin në media online, media sociale dhe publikimet e shtypura, përfshirë buletinin i cili publikohet dy herë në muaj, “The Challenger” dhe Analizën e Kufizimeve.

Në vitin 2015, Rina u emërua nga Këshilli Britanik si këshilltare e jashtme në MPJ në Kosovë, ku ajo ofroi këshilla dhe udhëzime strategjike në hartimin dhe zbatimin e strategjive dhe projekteve në lidhje me projekte dhe fushata të ndryshme të Diplomacisë Kulturore, përfshirë fushatën mediatike globale #KosovinUnesco dhe konkursin kombëtar të fotografisë #InstaKosovo që tërhoqi pjesëmarrjen aktive të mbi 40,000 kosovarëve.

 

Ajo mban titullin BA në Gazetari dhe Komunikim Masiv dhe ka diplomë në Dizajn të Produkteve të marrë në Accademia Italiana në Bangkok dhe Shkup.

Firm Login

Lost your password? x