Rozafa Ramadani Mavriqi

FOLLOW

Specialiste e Zhvillimit të Sektorit Privat

Rozafa Ramadani Mavriqi është Specialiste e Zhvillimit të Sektorit Privat në Fondacionin e Mileniumit të Kosovës. Ajo ka më shumë se 10 vjet përvojë në organizata të zhvillimit ndërkombëtar, shoqërinë civile dhe sektorin privat. Ajo është e dhënë pas dizajnimit dhe vlerësimit të tregtisë, inovacionit dhe politikave ekonomike për të promovuar sektorin privat. Gjatë karrierës së saj akademike dhe të punës ajo kreu hulumtime sasiore dhe cilësore mbi çështjet që lidhen me zhvillimin e sektorit privat, zhvillimin ekonomik, qeverisjen dhe energjinë. Përmes bursës KAEF, Rozafa fitoi titullin Master nga Universiteti Duke për Politikën e Zhvillimit Ndërkombëtar – Ekonomi të Aplikuar.

 

Asaj i pëlqejnë veprat fiktive dhe është adhuruese e flaktë e Haruki Murakamit!

Firm Login

Lost your password? x