Sokol Daka

FOLLOW

Këshilltar për TI

Sokol Daka është Këshilltari ynë për TI. Ai ka më shumë se 10 vjet përvojë pune profesionale në Menaxhimin e Sistemeve të Informacionit, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat.

Para se t’i bashkëngjitej ekipit të MFK-së, ai ka punuar për Institucionin e Arsimit të Lartë UBT si Udhëheqës i Sistemeve të Informacionit dhe Qendrës së Njohurive, ku ai udhëhoqi ekipin e zhvilluesve të softuerit dhe zhvilloi sisteme të ndryshme të informacionit. Më parë, Sokoli ka punuar për Agjencinë e Kosovës për Akreditim (AKA), si Administrator i Lartë i Sistemit të TI-së, ku ai themeloi një bazë të të dhënave kombëtare për Stafin Akademik në Republikën e Kosovës, si dhe ka punuar në digjitalizimin e proceseve të akreditimit në AKA.

Ai mban titullin MBA në Menaxhimin e TI-së nga Universiteti i Evropës Juglindore (UEJL) si dhe titullin BSc. në Menaxhimin e Teknologjisë së Informacionit nga Universiteti i Prishtinës.

Firm Login

Lost your password? x