Tahir Bungu

FOLLOW

Menaxher i Zyrës

Tahir Bungu është Menaxher i Zyrës në Fondacionin e Mijëvjeçarit të Kosovës.

 

Nga viti 2015 deri në vitin 2018, Tahiri ka punuar me ekipin e kompaktit dhe planifikues të programit “Threshold” të MCC-së në Zyrën e Kryeministrit të Kosovës. Më parë, Tahiri ka punuar në disa OJQ lokale në fushën e qeverisjes lokale dhe qeverisjes së mirë si dhe lirisë së mediave, duke u përqendruar në anketa, hulumtime të të dhënave dhe sondazhe opinionesh. Ai gjithashtu ka shërbyer si këshilltar në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ai mban titullin MA në Filozofi dhe titullin Bachelor në Shkenca Politike dhe Administratë Publike nga Universiteti i Prishtinës.

Kur nuk është shumë i zënë me menaxhimin e një game të gjerë detyrash në zyrë, Tahiri angazhohet të informohet në lidhje me gjithçka që ka të bëjë me Manchester United!

Firm Login

Lost your password? x